WiFi nät samt integration av WiFi nät för professionella användare. 

Det finns många standarder på WiFi. Standarder som normalanvändaren normalt känner till berör hastighet, hur accesspunkterna kommunicerar med sin omgivning samt frekvensbanden som används (2,4Ghz samt 5Ghz). Det finns dock många andra parametrar som påverkar lösningen som helhet. Då WiFi nyttjar fria frekvensband finns det en av EU beslutad begränsning i effekt som varje enhet får skicka ut, för att minimera radio störningar. I sin enklaste form kan man montera ett antal WiFi AP och sedan testa prestandan vi ping tester eller liknande.

Detta fungerar men blir med all sannolikhet inte en robust lösning. Eftersom de frekvenser som Wifi använder även nyttjad för andra lösningar såsom DECT, Bluetooth, radiostyrda flygplan, fjärrkontroller, mfl, så kommer alltså radiomiljön att få en hel del störande signaler baserat på tid på dygnet, säsong eller dag i veckan.

Att bygga WiFi nät som är robusta och skall ha god kapacitet kräver att man beräknar vågutbredningen, frekvensplanerar samt samt mäter in signal-brus-förhållanden för att kunna göra en design och installation som kommer att fungera. Därefter konfigurerar lösningen enligt kundens behovsbild samt mäter in lösningen så att den teoretiska planen uppfyller de faktiska kraven

Vi levererar inte bara produkter, vi levererar tjänster och kunskap som får produkterna att fungera under både enklare såväl som svårare förhållanden, inomhus och/eller utomhus.

LAN-testare  och RJ45/11 klämverktyg - Komplett set
Komplett set med klämverktyg, kabeltestare samt skalverktyg för RJ45 (Ethernet) samt RJ11 (tele).
190:-
Offertförfrågan - WiFi lösningar
Offertförfrågan på WiFi lösning med eller utan eller installation.
WiFi Utomhus Ruggad 2,4 Ghz - 300mbps  IP67
Ruggad IP67 WiFi 300Mbps AP 2,4GHz med 2*3dbi rundstrålande antenner (ingår). 24V PoE (Power over...
2 490:-
WiFi Utomhus Ruggad 5 Ghz - 300mbps  IP67
Ruggad IP67 WiFi 300Mbps AP 5GHz med 2*3dbi rundstrålande antenner (ingår). 24V PoE (Power over...
2 490:-