3G - W2123CE uppgradering till operatörsoberoende lösning