3G - W2115CE uppgradering till operatörsoberoende lösning