I Sverige krävs medgivande av berörd operatör för att driftsätta en repeater

I EU/EFTA länder regleras kraven på repeatrar via; ”R&TTE/RTTE Directive 1999/5/EC”, ”EMC (Electro Magnetic Compatibility) Directive 2004/108/EC” samt ”ROHS (Restriction Of Hazardous Substances) Directive 2011/65/EU”. 

I Sverige gäller följande:
För att få driftsätta en repeater har PTS (Post och telestyrelsen) beslutat att det krävs ett skriftligt medgivande från berörd nätoperatör. Att ansöka om medgivande är ett ansvar som åligger köpare/nyttjare av utrustningen.

Se vidare : http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radiotillstand/Ovriga-tillstand/Repeatrar/

 

Ansökan görs på detta sätt

  • Maila berörd nätoperatör om att få ansökningsblanketter, ”ansökan om medgivande”.

  • Fyll i ansökan med egna uppgifter och skickar sedan in ”ansökan om medgivande” till operatör.

  • I ansökan skall även datablad på repeater, donörantenn samt inomhusantenn bifogas. Produktblad kan här hämtas under respektive produkt.

  • Vid frågor maila till vår supportavdelning; support@networkexpertise.com


Vår erfarenhet är att operatörerna är relativt snabba att hantera medgivanden. Dock har vi noterat att en av operatörerna ibland kan ta väldigt lång tid på sig innan ansökan behandlas alternativt att de ej svarar på ansökan. Om så är fallet kontakta Er ansvarige säljare hos berörd operatör och be denne att stöta på radioavdelningen/repeateravdelningen hos operatören. Om respons uteblir kontakta PTS.