Tekniker för bättre mobiltäckning

Att få fungerande mobiltelefoni inomhus kräver ofta att man installerar täckningsförbättrande utrustningar. Nedan beskriver vi de vanligaste och existerande teknikerna som förbättrar mobiltäckningen.

Repeater
Med så kallade repeaters (slavsändare) förstärker man signalen från en eller flera operatörers basstationer. Den förstärkta signalen distribueras till de delar av fastigheten där behoven finns. Användaren är helt mobil med full roaming. Samtalskvalitet och mobilt internet har samma/motsvarande prestanda/kapacitet som man har utomhus. Man kan förstärka signalerna på GSM, 3G och/eller 4G. Att installera ett mindre repeatersystem med ett begränsat antal antenner är en prisvärd lösning för de flesta fastigheter. Till repeatern krävs ett passivt antennsystem som sprider signalerna i fastigheten. Lösningarna NX erbjuder är helt modulära och kan byggas ut i princip obegränsat. Den passiva utrustningen består av kablage som är mellan 6mm - 15mm tjockt. Inomhusantenner sprider signalen i fastigheten. Splitters/tappers kan dela signalen mellan antennerna. En antenn som är monterad utomhus kommunicerar med operatörernas basstationer. Lösningar finns från några 100 kvm upp till 10,000-tals kvm.
Används både i företagslösningar såväl som privatbostäder och flerbostadshus.

Kundplacerad basstation
Operatörerna erbjuder lösningar där man placerar en kundunik basstation hos kunden. Den stora skillnaden mot lösningar med repeatersystem är att kunden köper en dedicerad basstation som ger maximal kapacitet och prestanda. Nackdelen är att priset är mycket högt relaterat till alternativa tekniker och man är knuten uteslutande till en specifik teleoperatör.

WiFi-samtal även kallat VoWiFi 
WiFi-samtal är en lösning jämförbar med att ringa över Skype, Viber eller liknande Voip lösningar där anslutningen går över WiFi. VoWiFI skall inte förväxlas med VoLTE (Telefoni över 4G). Fördelen med WoWiFI är att man på ett billigt sätt kan ringa i lokaler där man har bristande täckning. Till nackdelarna är tappade och missade samtal, inte sällan bristande ljudkvalitet samt att seamless roaming saknas. Dvs samtal bryts när man förflyttar sig. Orsaken till begränsningarna har med själva WiFi protokollet att göra. Bristerna med WiFi-samtal gör att användare på företag, kommuner och myndigheter ofta inte vill använda denna typ av löning, medan privatpersoner kan uppleva att detta är en prisvärd lösning och att man kan acceptera de tekniska bristerna som finns.

Telefonhållare med inbyggd antenn.
 
NX erbjuder en enklare lösning med en telefonhållare med passiv antenn. Telefonen placeras i hållaren och samtal sker via headset (tråd/bluetooth). En lösning som fungerar bra i moderna fastigheter men förutsätter god signal utomhus. Lösning begränsar rörligheten till avståndet mellan hedsetet och mobiltelefonen.