Om Network Expertise Sweden AB

Vi är specialister på telekommunikation och vår fokus är mobilitet och radiokommunikation. Vi har funnits i över 15 år och vårt team består av ekonomer, radioingenjörer och systemutvecklare med mångårig erfarenhet från telekom och operatörer. Vi har en bred och djup kunskap om inte bara tekniken utan även tillämpningar inom telekommunikation.

Mobilitet är en hörnsten i framtidens näringsliv och offentlig sektor. Vi arbetar med produkter med hög kvalitet för långsiktiga relationer. Vi erbjuder antenner och repeatrare för såväl små som stora installationer. Radioteknikerna vi primärt arbetar med är GSM, UMTS/WCDMA, LTE (4G) samt WiFi. Vi arbetar även med uppdrag och produkter inom Ethernet samt TCP/IP, där vi bland annat erbjuder både lösningar såväl som kunsulter inom Switchade (L2) såväl som Routade (L3) datanät. 


Vi har vårt yrke inom telekommunikation, datakommunikation och mobiltelefoni. Några av oss arbetat med detta sedan mitten av 80-talet. Vi anser oss vara mycket kompetenta på detta område. Vi säljer repeatrar, antennsystem, kablage, datanät samt därtill installation och konsulttjänster.

Vi är även ett av de absolut ledande företagen i Sverige gällande täckningsmätningar av mobiltelefoni.