Mät Er Signalstyrka

Innan man vet vilken lösning man skall välja så behöver man kontrollera signalstyrkan. Detta kan man göra med hjälp av sin mobiltelefon. Nedan beskriver vi hur man enkelt mäter signalstyrkan samt vilka signalnivåer som rekomenderas.

När man kontrollerat signalstyrkan och skall välja repeaterpaket så kan man köpa lösa produkter eller helt färdiga paketlösninger som innehåller alla produkter man behöver. Lösningarna NX erbjuder är modulära och kan byggas ut. Lösningen består av kablage som är 6-15 mm tjockt, en eller flera inomhusantenner som sprider signalen i fastigheten. I lösningar som har flera inomhusantenner medföljer även splitters/tappers som delar signalen mellan antennerna. En antenn som monteras utomhus hämtar in mobilsignal samt kommunicerar med operatörernas basstationer. Denna antenn kallas donörantenn och är normalt ca 25x25 cm. Repeater som monteras i lokalen har kraftmatning via 220V (vägguttag).

 

De olika teknikerna

  • 3G-Repeater - Förstahandsval är att bygga 3G-täckning för både mobiltelefoni och mobilt internet. 3G heter UMTS och använder radiotekniken WCDMA. HSPA är tekniken för mobilt Internet. Vill Ni förstärka GSM så köp W2110C, W2115C, W2123C eller W2137 repeater. Alternativt köp färdiga paket med dessa repeatrar. I enstaka fall så vill man förstärka UMTS900 (3G på 900MHz) och då kan man använda L915C istället.
  • GSM-Repeater - GSM ger sämre talkvalitet samt mycket låg datahastighet jämfört med 3G. Normalt installeras repeatrar för GSM endast när 3G täckning saknas eller att GPRS/Edge kommunikation krävs för användarens specifika IT-miljö (M2M). Vill Ni förstärka GSM så köp L915C repeatern eller färdiga paket med L915C.
  • 4G-Repeater - 4G (LTE) erbjuder för närvarande endast snabbt mobilt internet. Telefoni i 4G kommer att lanseras om något eller några år. Vill Ni förstärka 4G så köp L815C repeatern eller färdiga paket med L815C.

 

För att kontrollera om din signal kan förstärkas så ställ dig utomhus med din mobiltelefon. Starkaste signal brukar man få några meter ovan mark och det är på fasad eller yttertak man vill montera den yttre antennen till en repeater. Mät även signalstyrkan inomhus som jämförelse.


I 3G så är det ”RSCP” som vi vill veta signalstyrkan på, och denna signalstyrka anges som ett negativt värde. Värdet visar hur stark signalen är i decibel milliwatt, dbm*. Jämför detta med listan nedan och se hur förutsättningarna är för att förstärka din signalstyrka inomhus. Intervallet på signalstyrkan ligger normalt mellan ca -40 - -125. Ju närmare 0-värdet är desto bättre signalstyrka, dvs. -75 är starkare än -100.

 

Jämför bästa uppmätta 3G värde du fått i din indikator och se om denna signal kan förstärkas:

  • 1 Pinne: Ca -102 to -125 dBm = bör ej förstärkas / mycket svag signal
  • 2 Pinnar: Ca -93 to -101 dBm = kan troligen förstärkas / svag signal
  • 3 Pinnar: Ca -87 to -92 dBm = kan förstärkas / acceptabel signal
  • 4 Pinnar: Ca -78 to -86 dBm = kan förstärkas / medelgod signal/
  • 5 Pinnar: Ca -40 to -77 dBm = kan förstärkas / god signal


Vill du mäta GSM eller 4G/LTE så kontakta oss så skall vi hjälpa till. Mailadress : sales@networkexpertise.com  Vi utför även oberoende mätningar, till exempel i samband med upphandlingar.

Iphone

I iPhone så finns programmet ”Field Test”, ett bra verktyg att mäta din signalstyrka med. 

Börja med att stänga av WiFi samt tvinga in telefonen i 3G/UMTS/WCDMA nätläge. 
Öppna ”Telefon” samt välj ”Knappsats”. ”Ring” följande nummerkombination:
*3001#12345#* + avsluta med "Ring".

Gå in i ”Field Test” och välj ”UMTS Cel …” sedan ”Neighbor ...”sedan ”UMTS Set” samt 0”. Här hittar du ett antal värden som är intressanta för att mäta signalstyrkan. Primärt behöver man veta RSCP värdet samt Downlink Frequency och dessa siffror avgör signalstyrka samt frekvensband som din telefon i detta läge använder. Lämna denna information till kontaktperson på Network Expertise Sweden AB så skall vi tolka detta värde.

Maila oss informationen. Mailadress : sales@networkexpertise.com

 
Android

I Android så finns det direkt i telefonen möjlighet att mäta mottagen signalstyrka på den operatörs mobilnät som du är ansluten till.

Börja med att stänga av WiFi samt tvinga in telefonen i 3G/UMTS/WCDMA nätläge. Dessa inställningar gör du under ”Inställningar”. Vanligast är att man hittar information om signalstyrka under ”Inställningar”, ”Om mobilen”, ”Status”, ”SIM-kortstatus”.

Vi rekommenderar alltid att man primärt skall förstärka 3G signalen. GSM ger sämre talkvalitet samt mycket låg datahastighet. 4G erbjuder än så länge endast mobilt internet.

Maila oss informationen. Mailadress : sales@networkexpertise.com


Samsung galaxy

I Samsung Galaxy (Även vissa andra Android-baserade telefoner) så finns programmet ”ServiceMode”, ett bra verktyg att mäta din signalstyrka med.

Börja med att stänga av WiFi samt tvinga in telefonen i 3G/UMTS/WCDMA nätläge. Dessa inställningar gör du under ”Inställningar”.
Öppna ”Telefon” samt välj ”Knappsats”. ”Ring” följande nummerkombination:

 *#0011# + avsluta med Ring

 Välj ”STACK1”

Maila oss informationen. Mailadress : sales@networkexpertise.com