FUNGERAR TELEFONI DÅLIGT INOMHUS?

Har man problem med att ringa och ta emot samtal så börja med att kontrollera signalstyrkan inomhus. Detta kan man göra med hjälp av sin egen mobiltelefon.

Nedan beskriver vi hur man enkelt mäter signalstyrkan samt vilka signalnivåer som rekomenderas. När man kontrollerat signalstyrkan och skall välja repeaterpaket så kan man köpa lösa produkter eller helt färdiga paketlösningar som innehåller alla produkter man behöver. Lösningarna NX erbjuder är modulära och kan byggas ut. 

DE OLIKA TEKNIKERNA FÖR MOBILTELEFONI

  • 3G/UMTS-Repeater - Operatörerna kräver normalt att denna teknik skall förstärkas när man installerar mobiltäckning. 3G erbjuder både mobiltelefoni och snabbt mobilt internet. 
  • 4G/LTE-Repeater - 4G (LTE) erbjuder mycket snabbt mobilt internet samt telefoni över LTE nätet. det börjar bli vanligt att även denna teknik installeras men observera att det då krävs att alla mobiler har stöd för VoLTE och inte bara stöd för LTE (4G). Alla LTE/4G telefoner har inte stöd för VoLTE. 
  • 2G/GSM-Repeater - GSM ger sämre talkvalitet samt mycket låg datahastighet jämfört med 3G. Normalt installeras repeatrar för GSM endast när 3G täckning saknas eller att GPRS/Edge kommunikation krävs för användarens specifika IT-miljö (M2M / IOT). 
  • WiFi samtal - Flera operatörer erbjuder WiFi samtal. Denna teknik har stora brister gällande telefoni och vi rekommenderar den endast i vissa fall där det finns få omkringliggande WiFI nät samt om man skall använda tjänsten för privatsamtal. WiFi-telefoni är half duplex i ett oreglerat band utan effektkontroll så därav är samtalskvalitet och prestanda MYCKET varierande, i vårt tycke stundtals bristande.


KONTROLLERA UMTS/3G SIGNALEN INOMHUS ( eller LTE/4G signalen)

Stäng av WiFi samt tvinga in telefonen i 3G och gå runt i lokalen samtidigt som du kontrollerar hur många "bars" du har på fältet för signalstyrka. har du mindre än 25-30% av full signal så kan du nog ibland uppleva problem. Har du sämre signal än så har du aldeles säkert problem med missade och brutna samtal. Ni kan ävenkolla LTE/4G men här kan, som vi skriver ovan, möjligen vissa telefoner fungera medan andra inte gör det.

Du kan även hämta hem en APP som mäter signalstyrka. Det finns många som är gratis men vi brukar rekomendsera en som heter G-NETTRAC som vi tycker fungerar bra. Den finns bara på Android.

Mäte 3G täckningen. Om du har en APP så är det ”RSCP” som är värdet du skall kontrollera signalstyrkan på, och denna signalstyrka anges som ett negativt värde. Intervallet på signalstyrkan ligger normalt mellan ca -40 - -125. Eftersom fet är negativavärden så är -40 är starkare än -125. Fungerande telefoni bör ligga på -92 dbm eller starkare. man kan acceptera -100 men då kan det ibland uppstå problem. Är man uppe i -105 eller sämre så har man oftast problem.

För att kontrollera om din signal kan förstärkas så ställ dig utomhus med din mobiltelefon. Starkaste signal brukar man få några meter ovan mark och det är på fasad eller yttertak man vill montera den yttre antennen till en repeater. 
Kontrollera på vilken sida om fastigheten du kan mäta upp bästa signalstyrka.

4G är lite andra värden. Kontakta oss på network Expertise så hjälper vi er. 

BEGÄR OFFERT PÅ LÖSNING MED ELLER UTAN INSTALLATION
Innan vi kan offerera Er en lösning så skulle vi behöva följande information från Er:
1. Vilken är besöksadressen till fastigheten.
2. Beskriv kort problembilden?
3. Om ni har en planritning så maila den.
4. Beskriv kort ytorna (Tex. höglager på ca 500kvm och 2 plan á 150 kvm som är kontor)
5. Vad är det för typ av ytterfasad (Metall-, Betong eller Träfasad)
6. Vad är det för typ av innerväggar
7. Vilken operatör/operatörer?
8. Signalstyrka utomhus på 3G?KONTAKTA OSS ELLER FRÅGA EFTER OFFERT
(klicka)


Repeaterlösningen består av kablage som är 6-15 mm tjockt, en eller flera inomhusantenner som sprider signalen i fastigheten. I lösningar som har flera inomhusantenner medföljer även splitters/tappers som delar signalen mellan antennerna. En antenn som monteras utomhus hämtar in mobilsignal samt kommunicerar med operatörernas basstationer. Denna antenn kallas donörantenn och är normalt ca 25x25 cm. Repeater som monteras i lokalen har kraftmatning via 220V (vägguttag).
man kan installera själv, via en elektriker/montör eller med hjälp av våra installatörer