Frågor och svar


- Är "Förstärkare" externa antenner man kopplar till sin telefon?

Nej, detta är trådlösa förstärkare som skapar en bättre radiosignal inomhus. Du monterar en antenn utomhus, leder in signalen via en kabel, förstärker signalen samt sänder ut radiosignalen inomhus via ett mindre antennsystem eller direkt till utrsutningen. Våra lågeffektsförstärkare ger en förstärkning som innebär att du får en signalstyrka inomhus som skall motsvara den du har utomhus.

- Tillstånd att driftsätta en repeater

I EU/EFTA länder regleras kraven vpå repeatrar via; ”R&TTE/RTTE Directive 1999/5/EC”, ”EMC (Electro Magnetic Compatibility) Directive 2004/108/EC” samt ”ROHS (Restriction Of Hazardous Substances) Directive 2011/65/EU”. Från och med 1-januari 2014 gäller: Inget tillstånd från PTS krävs. Upp till 10 st repeatrar får installeras utan tillstånd från PTS. Den/de nätoperatörer som tilldelats det berörda frekvensutrymmet skall även ge sitt medgivande till driftsättning av en repeater, såvida inte utrustningen allvarligt stör operatörens nät/tjänst.

Informationsblad från PTS: 
http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Radio/Radiotillstand/Repeater_infoblad-140908.pdfInstallerar man en repeatrar felaktigt, oavsett typ, eller placerar antenner fel så kan man störa delar av operatörens nät. Följ installationsanvisningarna noga!

- Jag har ett kontor på ca. 1050 kvm. Vad behöver jag för lösning då?
Du behöver en lösning med 3 eller fler inomhusantenner. Generellt kan man säga att en inomhusantenn klarar mellan 300-500 kvm. Så här kan man enkelt se vilket behov man har:

Arean av en cirkel är "radien*radien*3,14" så på detta sätt kan man räkna med att förstärkaren ger en god förstärkning på ca 9-13 meter från antennen. Addera sedan upp till 4 antenner per förstärkare och du kan täcka upp till 2000 kvm med en standardlösning. Självklart kan man bygga lösningar för mycket större ytor.

- Vi har en fastighet på ca. 5,000 kvm. Vad behöver jag för lösning då?
Kontakta oss på HIPS så designar och offererar vi dig en komplett lösning. Maila en kort beskrivning, adress och gärna en skiss på sales@hips.se, så återkommer vi med ett förslag på en prisvärd lösning.

- Vi är en bostadsrättsförening som har dålig mobiltäckning i lägenheterna. Kan man göra något åt detta?
Kontakta oss på HIPS så designar och offererar vi Er en komplett lösning. Maila en kort beskrivning, adress och gärna en skiss på sales@hips.se, så återkommer vi med ett förslag på en prisvärd lösning.

- Behöver man tillstånd att installera dessa utrustningar. 
Denna typ av produkt får i EU fritt säljas och användningen regleras via EU lagstiftningen RTTE. Olika länder har sedan lite olika tolkningar av regelverket. I Sverige  gäller fom. 1-januari 2014: Inget tillstånd från PTS krävs. Upp till 10 st repeatrar får installeras utan tillstånd från PTS. Den/De nätoperatörer som tilldelats det berörda frekvensutrymmet skall ge sitt medgivande till installation av repeater. 
  
- Kan HIPS hjälpa mig att installera en lösning? 
Ja, Både HIPS och de flesta av våra återförsäljare kan hjälpa till med detta.

- Är de svårt att montera dessa utrustningar.
En normalhändig person klarar utan problem att installera de mindre systemen. Kan du montera en TV-antenn kan du montera dessa antenner. För de större systemen rekommenderar vi att Ni tar hjälp av våra installatörer alternativt våra återförsäljares installatörer.

- Skall jag köpa UMTS (3G) eller GSM (2G) förstärkare?
Vi rekommenderar alltid UMTS förstärkare om möjligt. Kontrollera signalstyrkan UTOMHUS först. Följ instruktionerna under menyvalet "Mät Er signalstyrka".

 

- Har jag tillräckligt bra signalstyrka utomhus för att installera en förstärkare
Se under rubriken "Mät Er signalstyrka".

- Kan dessa förstärkare störa mobilnäten eller orsaka problem för mina grannar?
Det är viktigt att man läser och noga följer våra installationsanvisningar. Om så skett skapar dessa förstärkare ej störningar för exempelvis grannar eller nätoperatörerna.

- Vad behöver jag köpa för utrustning i webshopen för att få en komplett lösning? Måste man köpa både antenn och förstärkare?
Under “Förstärkare” hittar du kompletta paketlösningar för GSM respektive UMTS. Dessa paket innehåller en komplett lösning med förstärkare, antenner samt kablage. Det enda du behöver är ett antennfäste samt lite tejp att isolera kontakterna med.

- Det står att kabeln är 10 meter men jag har längre avstånd mellan utomhus och inomhusdelen?
Du kan uppgradera dina kablar till längre dylika. Upp till 40 meter brukar ej vara problem. Har du behov av längre kablar så kontakta oss så kan vi hjälpa dig med en lösning.

- Hur betalar jag?
Du beställer på hemsidan och betalar via kort eller faktura. Leveranstiden är ofta bara några dagar men räkna med 1-2 veckor utifall någon vara skulle vara slut i lager.

- Hur skickar ni varorna?
Vi använder normalt DHL. När vi skickar till företag så ingår utkörning. Är det privatpersoner så måste varan oftast hämtas på närmaste utlämningsställe. I Europa så levererar vi även där via DHL med 4-7 dagars leveranstid eller Express med 1-2 dagar.

- Var har HIPS återförsäljare?
Vi har återförsäljare förutom i Sverige även återförsäljare över hela Europa samt Mellanöstern. Kontakta HIPS så skall du få kontakt med en lokal leverantör.

- Fungerar dessa lösningar i andra länder?
Ja. Vi arbetar med produkter som harmoniserar och följer internationella standarder. Kontakta oss om du har frågor om vilka tekniker som är lämpliga i olika länder. 

X