Felsökning i installerad repeaterutrustning

SIGNALSTYRKAN INOMHUS ÄR LÅG, TROTS INSTALLERAD REPEATER

En så kallad repeater (slavsändare) förstärker signalen från en eller flera operatörers basstationer. Den förstärkta signalen distribueras till de delar av fastigheten där behoven finns. Fungerar inte lösningen som förväntat så kontrollera installationen enligt följande:

1. Tvinga in din telefon i 3G läge och kontrollera via telefonen signalstyrkan inomhus. 
2. Är själva repeatern strömsatt
3. Kontrollera insignal på repeatern. Titta på "Staplarna" i vänstra övre hörnet på repeatern. Äldre modeller har andra lösningar.
4. Kontrollera att repeatern inte larmar, dvs all dioder skall lysa med fast grönt sken.

Larmar repeatern så gör följande:
- Stäng av Smart läge "S"
- Sänk sedan uteffekten (RSCP) på UL, dvs från repeater till mobilnätet. Sänk 3dbm taget på både DL samt UL.
- Försvinner inte larmet efter -12 db sänkt signal så kontrollera donörantenn och byt riktning på den.
- Finjustera riktningen så att insignal enligt P3 ovan uppnås.

AVAKTIVERA VOLTE (Telefoni över 4G)

Operatörerna har sedan en tid aktiverat telefoni i LTE/4G nätet, så kallad VoLTE. Normalt skall 4G näten roama till 3G om man har en installerad repeater och därmed bra signalstyrka inomhus, men detta fungerar inte alltid så bra hos de olika operatörerna. För att manuellt få sin telefoni att fungera i 3G måste man ändra enkonfiguration i sin telefon så att man surfar via 4G och ringer via 3G. Gör så här:
 
iPHONE
Öppna inställningar och klicka på mobilnät.
Klicka på alternativ för mobildata.
Klicka på aktivera 4G (skall vara aktiverad) 
Välj "data". 
- Nu surfar du via 4G och pratar i telefon via 3G

SAMSUNG
- Öppna inställningar.
- Klicka på Anslutning.
- Klicka på Mobilnätverk.
- Dra reglaget till vänsterför att avaktivera LTE-röstsamtal / VoLTE

SONY
Öppna inställningar. 
- Välj Trådlöst och nätverk och "klicka" på Mer.
Klicka på Mobila nätverk
Dra reglaget till vänster för att avaktivera VoLTE.

HUAWEI
Öppna inställningar och klicka på Mer. 
Klicka på Mobilnätverk.
Klicka på Önskad nätverkstyp.
- Dra reglaget till vänster för att avaktivera VoLTE.